Στις 11&12 Σεπτεμβρίου – “πρώτα ο θεός” – η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο κέντρο της Αθήνας, στην μεγαλύτερη εκδήλωση για την Κρήτη που έχουν δει τα μάθια σας … Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς στο www.fb.com/festivalaki.gr και στο www.festivalaki.gr

festival