Μπήκε η Άνοιξη για τα καλά και εμείς βρεθήκαμε στη Βάρη για άλλη μία παρουσίαση των προϊόντων μας.